Služby

Offsetová tlač

Offsetová tlač sa dá všeobecne deliť na viacero spôsobov tlače v závislosti od zvoleného typu papiera, množstva výtlačkov a spôsobu finalizácie.

Vďaka spolupráci s poprednými tlačiarňami Vám zabezpečíme okrem samotnej tlače aj všetky finalizačné práce, ako sú väzba (šitá, lepená, drôtová), ražba, laminácia, falcovanie, UV lakovanie a iné.

 

Offsetová hárková tlač - tlač na rôznorodé hárky, určená na stredné a stredne vysoké množstvá s požiadavkov na presnosť a kvalitu

 

Offsetová rotačná tlač - určená na vysoké náklady, najčastejšie noviny, letáky, kde nie je predpoklad knihárskeho spracovania

 

 

(Execution time: 0.0544)