Služby

Signmaking

čiže dizajn a výroba dvojrozmerných a priestorových reklám je nedeliteľnou súčasťou ponuky našich služieb. Dynamický rozvoj moderných technológií a široká ponuka nových materiálov pre signmaking vytvárajú neobmedzený priestor pre stvárnenie Vášho loga, reklám.

 

Pod Signmaking sa radia nasledovné kategórie a výrobky:

 

Produkty prípravy

 

 • Grafické návrhy
 • Architektonické návrhy

 • Výtvarné riešenia

 • Príprava projektov

 • Ingeneering

 • Zabezpečenie povolení a révízií

 

Výrobné produkty

 

 • Reklamné produkty

 • Svetelné reklamy

 • Nasvietenie fasád a výkladov

 • Markýzy

 • Portály

 • Pilóny

 • Podlahová grafika

 • Vlajkové stožiare

 • Sltĺpy

 • Orientačné systémy

 • Polep dopravních prostriedkov

 • Dopravné značenie

 • Magnety

 • Produkty P.O.P.

 • Logoprinty

 • Vybavenie obchodov

 • Vybavenie interiérov

 • Okenná grafika

 • Verejný mobiliár

 • Fasády

 • Produkty lentikulárních technologií

 • Výklady

 • Vitríny

 • 3D reklama

 • Značenie

 • Reklamné plochy

 

Dokončovacie produkty

 

 • Inštalácia

 

 

(Execution time: 0.0355)