Marketing

 
Marketing je identifikácia, zabezpečovanie, predpokladanie alebo ovplyvňovanie dopytu po tovaroch a službách. Marketing závisí od reklamy a trhu.

 

Iná definícia: Marketing je obchodná politika a výrobná politika vychádzajúca z požiadaviek trhu zameraná na dosiahnutie maximálneho ekonomického efektu v trhových vzťahoch.

 

Marketing je metóda, ktorou sa riadi proces plánovitej realizácie nápadov na trhu. Konečným sudcom, ktorý rozhoduje o kvalite nápadu, je trh. Zisk z predaja je odmenou, ale hlavne meradlom úspešnosti podnikania.

 

Vznik marketingu podmienilo úsilie minimalizovať riziko, ktoré vzniká pri vstupe na trh, a maximalizovať zisk pri realizácii zhmotneného nápadu.

 

Marketing je práca s trhom. Jeho základným cieľom je uskutočniť výmenu. Ide tu vlastne o uspokojovanie potrieb resp. želania zákazníka pričom zákazníkove želanie je potreba podmienená kúpnou silou zákazníka.

 

Marketing je súčasťou podnikateľskej činnosti podniku.

 

Čo marketing nie je? Reklama ani predaj. Marketing s reklamou pomáhajú predávať.

 

Vďaka dobrému marketingu často nie je potrebné predávať, pretože zákazníci majú záujem o kúpu produktu pred tým, než dôjde ku "klasickému" predaju. Marketing často zastrešuje reklamu a rozhoduje o tom, aká reklama je vhodná v daný čas pre potreby marketingu (a následne pre potreby zvýšenia dopytu po propagovanej službe/produkte).

 

Už ste sa stratili??

 

My Vám pomôžeme nájsť správnu cestu:

 

Pre našich klientov realizujeme komplexnú škálu služieb v oblasti marketingovej komunikácie.
  • marketingové analýzy a konzultácie
  • marketingové plánovanie a stratégia
  • kreatívne služby pre marketing a komunikáciu
  • produkčné služby v oblasti tlačovej a elektronickej komunikácie
  • audio, video a TV produkcia
  • POS podpora predaja
  • komplexná ponuka online a new media riešení
  • mediálné plánovanie, nákup a vyhodnocovanie kampaní
  • organizácia eventov

 

(Execution time: 0.0277)